TGF- przełącza się z supresora nowotworu na czynnik prometastatyczny w modelu progresji raka piersi ad 8

Aktualnie badamy mechanizmy bazowe, ale dane w innych systemach sugerują, że TGF-. wpływ na ruchliwość i inwazyjność oraz prawdopodobnie przeżycie komórki nowotworowej może się przyczyniać (25, 26). Nasze obserwacje są całkowicie zgodne z hipotezą, że w późnym stadium choroby, TGF-. przełącza się z supresora na promotor kancerogenezy. Dane na poparcie tej hipotezy zostały również zebrane w skórze (27). Jednak badanie to obejmowało ektopową nadekspresję TGF-pi i nie było jasne, czy endogenny TGF-a. w skórze zachowywałoby się podobnie. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nasza jest pierwszą demonstracją przełącznika w systemie, który pozwala na różne role endogennego TGF-. na wielu etapach progresji rakotwórczej, aby zostać czysto wyciętym i określić etap przejścia do czynnika prometastatycznego. Nasze obserwacje mają potencjalny wpływ na zarządzanie chorobą w raku piersi. Zmniejszona ekspresja T. RII we wczesnych zmianach proliferacyjnych piersi jest dość powszechna, a ten wzór ekspresji identyfikuje podgrupę wysokiego ryzyka (7). Ponieważ wykazaliśmy, że utrata TGF-. odpowiedź w przednowotworowych komórkach piersi zwiększa prawdopodobieństwo złośliwej konwersji, nasze dane sugerują, że strategie przywrócenia TGF-. Reaktywność we wczesnych zmianach proliferacyjnych może być skuteczna w zapobieganiu lub opóźnianiu późniejszego rozwoju inwazyjnego raka piersi. W ludzkich liniach komórkowych raka sutka o zmniejszonej T. RII, leczenie środkami modyfikującymi chromatynę może przywrócić ekspresję T. RII (28, 29). Mniej toksyczne strategie odwrócenia tego epigenetycznego zmniejszenia T. RII lub alternatywnie w celu zwiększenia resztkowego TGF-. Szybkość reagowania jest w fazie rozwoju i może być ostatecznie przydatna we wczesnej profilaktyce (30, 31). Natomiast przywrócenie TGF-. Reaktywność w późnym stadium choroby byłaby niewskazana ze względu na ryzyko wywoływania przerzutów. Na tym etapie jednak antagonizm TGF-. ligand pokazuje obietnicę jako strategię terapeutyczną (25, 32). Podsumowując, zastosowaliśmy ksenoprzeszczepowy model progresji raka sutka, aby wykazać, że utrata TGF-. Odpowiedź jest przyczynowo zaangażowana w promowanie złośliwej transformacji i postępu choroby aż do etapu inwazyjnego raka piersi o wysokiej złośliwości. Na tym późnym etapie utrata TGF-. odpowiedź w rzeczywistości zapobiega dalszemu postępowi poprzez hamowanie rozprzestrzeniania przerzutów. Ten model reprezentuje cenny zasób do wydobycia dla informacji o mechanizmach, które leżą u podstaw przeciwstawnych ról TGF-y na różnych etapach progresji raka sutka i zmianach w kontekście molekularnym i biologicznym, które powodują TGF-a. aby przełączyć się z supresora nowotworu na czynnik prometastatyczny w późnym stadium choroby. Podziękowania Potwierdzamy doskonałe wsparcie techniczne dla Mario Anzano i Jeffa Nyswanera dla hodowli zwierząt i personelu Laboratorium Patologii / Histotechnologii. Dziękujemy Anicie Roberts i Glennowi Merlino za pomocne dyskusje i Michael Reiss za anty-fosfo-Smad3 Ab. Ten projekt został częściowo sfinansowany ze środków federalnych Narodowego Instytutu Raka, NIH, w ramach kontraktu N01-C0-12400. Treść tej publikacji niekoniecznie odzwierciedla poglądy lub politykę Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, ani wzmianki o nazwach handlowych, produktach komercyjnych lub organizacjach nie sugerują aprobaty rządu USA. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Zastosowano niestandardowe skróty: typ II TGF-. receptor (T. RII); rak przewodowy in situ (DCIS); dominujący negatywny typ II TGF-. receptor (DNR); kontrola (CON).
[hasła pokrewne: pijalnia wódki i piwa kraków, enterococcus faecalis w moczu, królestwo pierożka ]
[przypisy: spaghetteria kobierzyńska, decoria galerie, studio urody 11 ]