Skutki uboczne leków stosowanych do przywrócenia lub utrzymania rytmu zatokowego lub kontrolowania częstości komorowej

ZnalezioneMożliwe działania niepożądane leków stosowanych w celu przywrócenia lub utrzymania rytmu zatokowego lub kontrolowania częstości komorowej sprawiają, że AF jest trudnym stanem do opanowania u załogi lotniczej. Flecainide i propafenon (klasa IC Vaughana-Williamsa), a także amiodaron, dronedaron i sotalol (Vaughan-Williams klasa III) są niekompatybilne z nieograniczonym lotem ze względu na profil skutków ubocznych. β-blokery są często używane do kontroli częstości; jednak ze względu na negatywny wpływ chronotropowy i stłumioną reakcję na te czynniki nie są one zalecane dla załóg lotniczych wykonujących loty samolotami o wysokich osiągach.

Biorąc pod uwagę niekorzystny profil skutków ubocznych tych środków, ablacja cewnika AF jest coraz częściej zalecana jako interwencja pierwszego rzutu u załogi lotniczej, podobnie jak w przypadku ogólnej populacji. Izolację ujścia żył płucnych w lewym przedsionku można uzyskać za pomocą fal radiowych, krioterapii lub lasera. oparte na procedurach. W zakresie powodzenia PAF można uzyskać> 80% z ablacją krio-balonu nie gorszą w porównaniu z ablacją częstotliwości radiowej. W przeciwieństwie do PAF, długoterminowy wskaźnik sukcesu u pacjentów z przetrwałym AF wynosi tylko 40-60% po pojedynczej ablacji, a w wielu przypadkach konieczna jest druga lub trzecia interwencja.
[więcej w: motochemia, deccoria galerie, genji sushi ]