Ocena układu krążenia

PodobnyPowrót do obowiązków załogi lotniczej wymaga szczegółowej oceny układu krążenia. Powrót do nieograniczonego latania jest zwykle możliwy tylko po pojedynczym epizodzie migotania przedsionków bez choroby podstawowej, ale z określonym czynnikiem wyzwalającym. We wszystkich innych przypadkach ograniczone loty w samolotach o niskich osiągach mogą być możliwe po minimalnym okresie obserwacji 3-6 miesięcy, w zależności od obowiązków w locie, z szeroko zakrojonym badaniem potwierdzającym stabilny rytm zatokowy lub kontrolę częstości w spoczynku i podczas wysiłku (długotrwałe Monitorowanie holterowskie, EKG wysiłkowe). Zarówno w napadowym AF, jak i przetrwałym AF, nawroty mogą występować wiele lat po terapii ablacyjnej, w związku z czym większość organów wydających zezwolenia nie pozwala na powrót do lotów jednoosobowych lub lotów o wysokich osiągach. W ciężkich sytuacjach, które wymagają chirurgicznej ablacji, najczęściej wykonywanej jako procedura pomostowania wieńcowego lub chirurgia zastawkowa lub wykluczenie lewego przedsionka z urządzeniami wewnętrznymi z powodu przeciwwskazań do leczenia przeciwzakrzepowego, załoga samolotu prawdopodobnie nie nadaje się do latania.
[patrz też: trufla kraków, nova krova, pod norenami ]