Leczenie przeciwzakrzepowe

Znalezione obrazy dla zapytania lekiOceniając załogę samolotu, która została poddana ablacji AF, okres obserwacji w celu ustalenia sukcesu procedury powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy; obejmuje to początkowy „okres wygaszania” trwający 3 miesiące, podczas którego sama ablacja może powodować arytmie bez względu na sukces ablacji oraz dodatkowy czas obserwacji wynoszący co najmniej 3 kolejne miesiące.

Leczenie przeciwzakrzepowe powinno być określone przez wynik CHA2DS2VASc. Większość załóg lotniczych ma wynik CHA2DS2VASc równy 0 i nie wymaga leczenia przeciwzakrzepowego. Jeśli konieczne jest leczenie przeciwzakrzepowe, można to zrobić za pomocą antagonistów witaminy K lub bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOACS). W przypadku załóg wojskowych stałe leczenie przeciwzakrzepowe często, ale nie wszędzie, dyskwalifikuje; jednak przepisy cywilne są zwykle mniej restrykcyjne.
[patrz też: królestwo pierożka, pompon komis, pijalnia wódki i piwa kraków ]